Privacybeleid


PRIVACY POLICY – IMMO NANO

IMMO NANO CV hecht veel belang aan uw privacy, deze privacyverklaring geldt voor www.immonano.be en alle aanverwante domeinen van IMMO NANO CV, Natiënlaan 231, 8300 Knokke-Heist, BTW NR. 0807.393.257
Jille De Cock is Functionaris Gegevensbescherming van IMMO NANO CV, zij is te bereiken via jille@immonano.be                                                    

Met deze verklaring geven wij u inzicht in de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken via deze site(s), op deze manier onderschrijven wij de bepalingen van de toepasselijke Belgische wetgeving en voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR van EUROPA.

1. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

IMMO NANO CV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden door IMMO NANO CV verzameld met het oog op volgende verwerkingen: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

Doeleinden

De verwerking van voormelde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden:

 • Commerciële opvolging: U te contacteren voor onze commerciële doeleinden en te informeren over ons aanbod op basis van uw zoekcriteria.
 • Direct Mailing: Om u op de hoogte te houden van aanbiedingen die voldoen aan de door u meegedeelde voorkeuren. Dit om commerciële aanbiedingen te bezorgen die beantwoorden aan uw profiel.
 • Informeren van onze opdrachtgever: Uw gegevens zoals gevraagd bij het gebruik van onze diensten zijn belangrijk voor de uitvoering van de opdracht.
 • Opmaken van statistische gegevens en marktonderzoek: De verzamelde gegevens weer te geven in verschillende overzichten, tabellen en grafieken dit per pand, regio en/of opdrachtgever om de bemiddelings-, marketing- en advertentiediensten te beoordelen en bijkomend te verbeteren.
 • Adverteren: Onroerende goederen zoals huizen, appartementen, gronden, bedrijfsgebouwen, enz. … te afficheren en te adverteren via verschillende communicatiemiddelen (portaalsites, websites, sociale media, …
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en dienste af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Uw surfgedrag op te volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en dienste afstemmen op uw behoefte.
 • IMMO NANO CV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door IMMO NANO CV verzameld? 

Via deze website worden uw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres, eventuele andere adresgegevens en/of telefoonnummers verzameld dit door het door u invullen van één of meerdere diverse contactformulieren en/of aanvraag formulieren.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@immonano.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel indien nodig gedeeld met derden. De gegevens worden enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan, om deze zoals hierboven beschreven te kunnen verwerken.

Op heden gebeurt de gegevensverwerking via:

4 ALL SOLUTIONS – FORTISSIMMO

Stationsstraat 23

8780 Oostrozebeke

BTW NR. 0465.898.720

Tel: +32 (0)56 66 48 66

Er is tevens een wettelijke verplichting tot doorgave van de gegevens op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Dit geldt niet voor landen buiten de EU en de VS.

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

IMMO NANO CV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMMO NANO CV) tussen zit. IMMO NANO CV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: FORTISSIMMO

 

5. Bewaarperiode

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvan de verzameling bestemd was, met een maximum van 20 jaar.

U kan  zich steeds uitschrijven via de uitschrijf button op de mailing of via telefonisch contact, per post of mail:

Jille De Cock - IMMO NANO CV

Natiënlaan 231

8300 – Knokke-Heist

Tel: +32 (0)50 60 60 78

info@immonano.be 

 

6. Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht:

 • om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens
 • om uw persoonsgegevens te corrigeren
 • om vergeten te worden
 • tot het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u aanpassingen wil doen aan uw persoonsgegevens kan u dit steeds doen via:

IMMO NANO CV, Natiënlaan 231, 8300 – Knokke-Heist

Tel: +32 (0)50 60 60 78info@immonano.be

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds bereiken op:

IMMO NANO CV, Natiënlaan 231, 8300 – Knokke-Heist

Tel: +32 (0)50 60 60 78 - info@immonano.be

 

Indien gewenst kan u een klacht indienen bij de:

Privacy Commissie

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

 

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine gecodeerde bestandjes die ons in staat stellen om informatie van u als gebruiker te achterhalen, sommige zijn van tijdelijke aard en zullen gewist worden van zodra u uw browser afsluit, anderen dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en nog andere dienen om statistieken op te kunnen stellen over het bezoek aan deze website. Cookies waarvan de website nu en in de toekomst gebruik van kan maken onder andere: tracking cookies, social plug-in trackingcookies, geo-targeting cookies, registratiecookies, social media related cookies, site performance cookies, site improvement cookies, analytics cookies, third party advertising cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer optimaal functioneert. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

 

8. Beveiliging

IMMO NANO CV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@immonano.be.

 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 31/05/2018)